Bảo hành trực tuyến

Chính sách bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

Yahoo

Kinh Doanh

Yahoo

Kỹ thuật

Nick Skype status

Kinh Doanh

Nick Skype status

Kỹ thuật

0938.259.683

0932 15 31 63

 
Liên kết Website
Tin tức
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

PXE ( Preboot eXecution Environment hay Pre-execution Environment ) là môi trường để cài đặt và khởi động máy tính bằng network interface. Máy client sẽ lấy file cài đặt từ PXE server thông qua TFTP. Do đó, PXE là sự lựa chọn tốt nhất khi bạn cần cài đặt cho nhiều máy cùng lúc hoặc cho nhưng máy không có ổ đĩa CD/DVD.

Triển khai toàn bộ hệ thống nhanh chóng với PXE Server


1) Triển khai PXE server


Yêu cầu: PXE server ( CentOS ) + PXE client ( Card mạng có hỗ trợ boot code )

- Cài tftp-server, dhcp, httpd, syslinux.
- Sữa file cấu hình tftp


- Tạo file remap với nội dụng:

gr /


- Copy các file sau vào /tftpboot:

cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot
cp /usr/lib/syslinux/menu.c32 /tftpboot


- Tạo thư mục /pxelinux.cfg trong /tftpboot
- Tạo file default trong /pxelinux.cfg

prompt 1
default menu.c32
timeout 100

label Linux
kernel vmlinuz
append initrd=initrd.img ramdisk_size=9216 noapic acpi=off

label Window
kernel Boot/startrom.0
append –


- Copy vmlinuz và initrd.img ( trong thư mục isolinux trên bộ đĩa cài linux ) vào /tftpboot/images/centos.
- Copy bộ đĩa cài đặt linux vào /tftpboot/centos
- Thêm các dòng sau vào file cấu hình dhcpd

allow booting;
allow bootp;
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
next-server 192.168.0.20;
filename "/pxelinux.0";


- Thêm các dòng sau vào file cấu hình httpd


Options Indexes
AllowOverride None


- Cài và cấu hình samba
- Tạo thư mục /share
- Chép bộ cài đặt Windows vào /share

- Download Window AIK
- Cài .NET Framework, MSXML, Window AIK vào thư mực c:waik

cd waiktoolspetools
copype.cmd x86 c:win7pe
imagex /mountrw winpe.wim 1 mount


- Tạo thư mục chứa file PXE
- Copy các file cần thiết vào thư mục c:pxe

cd win7pemountwindowsbootpxe
copy * pxe
cd win7pemountwindowsbootfonts
copy wgl4_boot.ttf pxe
cd waiktoolspetoolsx86boot
copy boot.sdi pxe
cd win7pe
copy winpe.wim pxe


- Tạo BCD file

cd win7pemountwindowssystem32
bcdedit /createstore pxeBCD
bcdedit /store pxebcd /create {ramdiskoptions} /d "Ramdisk options"
bcdedit /store pxebcd /set {ramdiskoptions} ramdisksdidevice boot
bcdedit /store pxeBCD /set {ramdiskoptions} ramdisksdipath Bootboot.sdi
bcdedit /store pxeBCD /create /d "MyWinPE Boot Image" /application osloader


- Bạn sẽ được một dãy: {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}

bcdedit /store pxeBCD /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}systemroot Windows
bcdedit /store pxeBCD /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}detecthal Yes
bcdedit /store pxeBCD /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}winpe Yes

bcdedit /store pxeBCD /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}osdevice ramdisk=[boot]BootWinPE.wim,{ramdiskoptions}


bcdedit /store pxeBCD /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}device ramdisk=[boot]BootWinPE.wim,{ramdiskoptions}


bcdedit /store pxeBCD /create {bootmgr} /d "Windows VISTA BootManager"

bcdedit /store pxeBCD /set {bootmgr} timeout 30
bcdedit /store pxeBCD /displayorder {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx}


- Bây giờ, copy tất cả các file trong thư mục c:pxe vào /tftpserver/Boot trên PXE server
- Trở lại PXE server, nhập lệnh sau để đổi tên file

cd /tftpboot/Boot
mv pxeboot.n12 startrom.0
mv bootmgr.exe ..
mv winpe.wim WinPE.wim


2) Cài Đặt Windows Client từ PXE Server

 


- Nhập lệnh sau để client kết nối vào thư mục /share trên PXE server và lấy bộ cài đặt Windows

X:Windowssystem32>net use h: 192.168.0.20share

- Nhập username và password mà chúng ta đã tạo bước cài đặt và cấu hình Samba.

Username: kenhgiaiphapvn
Password: 123


- Quá trình cài đặt windows sẽ tự động được kích hoạt. 

3) Cài đặt Linux Client từ PXE Server

 

 

 

 


Sự ra đời của PXE đã giúp cho việc cài đặt các máy clients (Linux + Windows) (của người quản trị) trở nên dễ dàng, tiết kiệm chi phí và thời gian. Nếu như trước kia, khi bạn cần cài đặt hệ điều hành cho hàng loạt máy tính, bạn phải burn rất nhiều đĩa để cài cho từng máy. Điều này khiến bạn mất khá nhiều thời gian và lãng phí. Giờ đây, bạn chỉ cần cài đặt một PXE server để client kết nối vào và lấy thông tin cài đặt.
 

( Nguồn: wiki.centos.org, linux-sxs.org )

Bookmark and Share

Các tin khác:

 
Newsletter
 • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htkt Bảng giá

htktDownload Driver

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner